[OPINYON] Pag-horop-horop kan sarong genuine Ilokano manongod sa loyalismo ki Marcos

Translated by Judith Balares Salamat, PhD Comparative Literature, UP Diliman. Read the original here. “Waswasentayon a naminpinsan” (Tapuson ta na ini ngonian tolos). Saro akong GI. Sarong tunay na Ilokano – kun an gustong sabihon kaini, sarong taong namundag sa Ilokandia. Aki ako kan mga magurang na an mga magurang gikan sa parehong banwaan sa … Read more