[OPINYON] Survey sa amin

Namamangha ako sa malaking pagitan ng takbo ng isip ng iilang nasa loob at pagkarami-raming nasa labas ng birtwal na bakuran ng unibersidad. Pero…may dapat pang pag-isipan. May dapat pang gawan ng paraan, may pasok man o wala. May pasok pa ang karamihan sa mga unibersidad dito sa bansa. Binago ng pandemya at K to … Read more